Cennik

Tłumaczenia przysięgłe

Za tłumaczenie następujących dokumentów pobieramy stawki urzędowe*, przedstawione w tabeli poniżej: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu), dokumenty o niekaralności, świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni, dokumenty do rejestracji samochodu (Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein, umowy sprzedaży itp.), prawa jazdy, dowody osobiste.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Ceny tłumaczeń przysięgłych i nie przysięgłych dla pozostałych dokumentów ustalamy indywidualnie z klientem.

Stawki urzędowe:
  Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie na język niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 23,00 30,07
kopia (20%) 4,60 6,01
sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 11,50 15,03
strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%) 46,00 60,14
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii bądź zawierającego terminologię specjalistyczną (125%) 28,75 37,59
zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%)   6,90

Podane ceny są cenami brutto i dotyczą przypadku, gdy dokument do przetłumaczenia jest nam dostarczany bezpośrednio. W przypadku tłumaczeń zamawianych przez internet, cena może ulec podwyższeniu. Cena jest obliczana na podstawie liczby stron dokumentu przetłumaczonego. Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków**.

** wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm., § 7.2.

Tłumaczenia zwykłe, nauka języka i inne usługi

Ceny usług innych niż tłumaczenia przysięgłe ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.

Zamawianie tłumaczeń przez internet

W przypadku tłumaczeń zamawianych przez internet, ceny i terminy zawsze są ustalane indywidualnie (dotyczy to również tłumaczeń przysięgłych). Prosimy o postępowanie według podanych niżej punktów:

  1. Przesłanie do Wie bitte? dokumentu (pocztą elektroniczną lub zwykłą) i proponowanego terminu (z uwzględnieniem punktów 2-5)
  2. Wie bitte? wysyła propozycję ceny
  3. Uzgodnienie ceny i terminu
  4. Płatność przelewem na konto
  5. Tłumaczenie zostanie wysłane po otrzymaniu przez Wie bitte? potwierdzenia wpłaty z banku

Aby złożyć zlecenie lub uzgodnić warunki wykonania tłumaczenia, przejdź na stronę Kontakt.

Inne uwagi:

  • Oferujemy możliwość przesyłania tekstów faksem i e-mailem oraz odbioru faksem i e-mailem tłumaczeń nie poświadczonych pieczęcią tłumacza przysięgłego.
  • Przy tłumaczeniu przysięgłym z kserokopii lub faksu konieczność okazania oryginału (np. przy odbiorze gotowego tłumaczenia)
  • Tłumaczenia powyżej jednej strony z faksu lub internetu, dla nowych klientów: po przelaniu na konto zaliczki na tłumaczenie
  • Dla stałych klientów: ceny i terminy specjalne oraz płatności przelewem z dwutygodniowym terminem odroczonym.
  • Przy tekstach długich (powyżej 10 stron) każdorazowo możliwość negocjacji warunków.