Cennik

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone)

Ceny większości tłumaczeń przysięgłych i nie przysięgłych ustalamy indywidualnie z klientem. W celu wyceny prosimy o dostarczenie oryginału lub o przysłanie skanu dokumentu na adres e-mail: .

Ponieważ przepisy wymagają by tłumaczenie przysięgłe było poświadczone pieczęcią tłumacza, nie jest możliwe przesłanie gotowego tłumaczenia przysięgłego w formie elektronicznej — konieczny jest odbiór osobisty lub (za dodatkową opłatą) wysyłka pocztą bądź firmą kurierską. Jest natomiast możliwe tłumaczenie z kopii lub przesłanie dokumentów do tłumaczenia w formie elektronicznej. Wówczas na tłumaczeniu znajdzie się odpowiednia adnotacja. Jeżeli życzą sobie Państwo aby na tłumaczeniu znalazła się adnotacja "tłumaczenie z oryginału", prosimy o okazanie oryginału dokumentu, np. podczas odbioru tłumaczenia.

Tłumaczenia niepoświadczone nie podlegają w.w. ograniczeniom i zarówno dostarczenie dokumentów jak i przesłanie tłumaczenia jest możliwe w dowolnej formie.

Za tłumaczenie następujących dokumentów pobieramy stawki urzędowe, przedstawione w tabeli poniżej:

Stawki urzędowe

Ceny urzędowe dotyczą tłumaczeń wykonywanych dla sądów* oraz tłumaczeń przysięgłych kilku, podanych wyżej, rodzajów dokumentów, wykonywanych dla innych klientów.

Podane ceny są cenami brutto i dotyczą przypadku, gdy dokument do przetłumaczenia jest nam dostarczany bezpośrednio. W przypadku tłumaczeń zamawianych przez internet, cena może ulec podwyższeniu. Cena jest obliczana na podstawie liczby stron dokumentu przetłumaczonego. Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków**.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. (Dz.U.2019.1975) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U.2005.15, poz. 131)

** wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm., § 7.2.

Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie na język niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 44,07 57,65
kopia 0,64 0,64
sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 22,03 28,82
strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%) 88,14 115,30
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii bądź zawierającego terminologię specjalistyczną (125%) 55,09 72,06
zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%)   13,22

Zamawianie tłumaczeń przez internet

W przypadku tłumaczeń zamawianych przez internet, ceny i terminy zawsze są ustalane indywidualnie (dotyczy to również tłumaczeń przysięgłych). Prosimy o postępowanie według podanych niżej punktów:

  1. Przesłanie do Wie bitte? dokumentu (pocztą elektroniczną lub zwykłą) i proponowanego terminu (z uwzględnieniem punktów 2-5)
  2. Wie bitte? wysyła propozycję ceny
  3. Uzgodnienie ceny i terminu
  4. Płatność przelewem na konto 40 1020 3150 0000 3602 0023 0029
  5. Przesłanie potwierdzenia wpłaty (np. pliku PDF z banku na e-mail )
  6. Tłumaczenie zostanie wysłane w ustalonym wcześniej terminie po otrzymaniu przez Wie bitte? potwierdzenia wpłaty z banku

Aby złożyć zlecenie lub uzgodnić warunki wykonania tłumaczenia, przejdź na stronę Kontakt.

Tłumaczenia zwykłe, nauka języka i inne usługi

Ceny usług innych niż tłumaczenia przysięgłe ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.

Inne uwagi