Großes Deutches Sprachdiplom (GDS)

Izabela Kosmulska, numer dyplomu: 12276

Certyfikat Großes Deutsches Sprachdiplom to najwyższy poziom egzaminu z języka niemieckiego dla obcokrajowców spośród wszystkich egzaminów przeprowadzanych przez Instytut Goethego. Uzyskanie dyplomu na tym poziomie oznacza kompetencje językowe w mowie i w piśmie zbliżone do umiejętności osób posługujących się danym językiem jako ojczystym (wykraczające znacznie ponad poziom C2). Osoba ubiegająca się o GDS musi ponadto wykazać się znajomością słownictwa fachowego w wybranej przez siebie dziedzinie oraz znajomością kultury krajów niemieckiego obszaru językowego (Landeskunde).

Certyfikat Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) - najwyższy poziom egzaminu z języka niemieckiego w Instytucie Goethego - Izabela Kosmulska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Certyfikat Großes Deutsches Sprachdiplom Instytutu Goethego

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
FÜR AUSLÄNDER

Großes Deutsches Sprachdiplom

verliehen vom

GOETHE-INSTITUT

zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung
der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e.V., München

im Auftrag der

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT ZU MÜNCHEN


IZABELA KOSMULSKA


aus Polen

geb. am 16.08.1955

hat am 7. November 1996

die Prüfung für das Große Deutsche

Sprachdiplom mit ** gutem **

Erfolg abgelegt.

Die Leistungen im schriftlichen Teil wurden mit ** gut **,

die im mündlichen Teil mit ** befriedigend **.

bewertet.

München, den 04.03.1997