Tłumacz przysięgły — zaświadczenie ministra

Izabela Kosmulska, numer zaświadczenia: TP/908/05

Zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Świadectwo/Zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego - Izabela Kosmulska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Świadectwo Ministra Sprawiedliwości (art. 5 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego) zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 15, poz. 130).

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 26.06.2006

DO-V-0191-144/05


ZAŚWIADCZENIENa podstawie art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadcza się, że Pani

Izabela Kosmulska
tłumacz przysięgły języka niemieckiego

została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 23 czerwca 2005 r. pod numerem TP/908/05.